PODNĚT KE ZMĚNĚ ZÁKONA č. 48/1997 Sb.
O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

     
 

Podáno do Poslanecké sněmovny parlamentu 8. 2. 2004 Karlem Kourkem
podávání podnětů ke změnám zákonů - PSP ing. Papoušek papousek@psp.cz
vyřizuje: MUDr. Milada Emmerová Emmerova@psp.cz

Věc: Podnět ke změně zákona č. 48/1997 Sb.
(Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů)

Dle tohoto zákona je povinen každý občan ČR platit zdravotní pojištění a následně má nárok na lékařskou péči. Lékařskou péči sice mohu odmítnout a trvale ji nevyužívat, ale zdravotní pojištění si musím platit. Vzniká paradoxní situace, která vede k porušování osobní svobody jednotlivce.
Zákon vůbec nezohledňuje následně popsaný postoj:

- svoboda jednotlivce je svrchovaný stav
- plně odpovídám za svůj osobní zdravotní stav
- můj zdravotní stav zrcadlí profil mnou vedeného života
- neuznávám lékařskou vědu v současné podobě a její nepřímé "léčení"
- můj postoj se v žádném bodě s postoji zdravotnictví neshoduje

Jsem tedy postaven před rozhodnutí porušit zákon nebo osobní svobodu. Myslím si, že zákon by neměl být porušován, proto neustále volím porušování mé osobní svobody. Existenci tohoto dilema považuji za nesprávné, apeluji proto na změnu v zákoně č. 48/1997 Sb. a s ním souvisejících zákonů tak, aby bylo umožněno:

- neplatit zdravotní pojištění a nevyužívat žádné lékařské péče
- neplatit zdravotní pojištění a využívat zvolené lékařské nebo alternativní péče, při čemž je placeno individuálně
- platit zdravotní pojištění a využívat stávající lékařské péče

Zákon v této nové podobě je skutečným řešením, vyhovujícím různorodým potřebám široké veřejnosti. Na rozdíl od stávajícího zákona respektuje svobodnou vůli jednotlivce. Provedené změny podpoří vážnost a účel zákonů obecně.

Informujte mě prosím o dění v této záležitosti elektronickou formou na níže uvedený e-mail.

S pozdravem Karel Kourek

 


Podnět ke změně zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění jsem podal 8. 2. 2004 do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Čtyři měsíce se nic nedělo, poslal jsem jej tedy 2. 6. 2004 znovu a 4. 6. 2004 přišla tahle odpověď:

Vážený pane Kourek, okamžitě reaguji na Váš přístup k systému hrazení zdravotní péče v ČR. Vaše úvahy se sice točí převážně kolem "osobní svobody jednotlivce", ale bohužel se do nich nedostal "solidární přístup", který je příznačný pro civilizovanou společnost 21. století. Možná, že vezmete cenu solidarity na vědomí až poté, kdy budete prodělávat nějakou "nákladnější nemoc". Tu Vám však v žádném případě nepřeji a ani nechci přivolávat. Stačí Vám můj výklad nebo Vám mám připomenout příběh Tarzana?

S pozdravem M. Emmerová

Odpovídám 4. 6. 2004 pí Emmerové:

Dobrý den, žádal jsem vysvětlení, proč na můj návrh nikdo 4 měsíce nereagoval, posílal jsem jej 8. 2. 2004. Návrh je z mé strany naprosto komplexní, takto jej akceptujte. Vaše úvahy mě opravdu nezajímají, mé zdraví je plně v mé moci. Pokud tomu ještě nerozumíte, alespoň to "demokraticky" akceptujte. Informujte mě o průběhu věci.

Karel Kourek

Do dnešního dne (11. 11. 2007) se mi nikdo neozval.

 
 

 

 

Zdroj: www.pentablue.net Karel Kourek Zpět