Penta Blue Net 1 Penta Blue Net 3 Penta Blue Net 5

Holografická matrice

   12. 8. 2007
 
 
   Celé projevené i neprojevené universum (Systém) je tvořeno holografickou vazbou. Holografická vazba je přímá, všesměrově-proporcionální vazba. Pokud uvažujeme Systém v projeveném stavu (současný stav), má každá jeho část přímé holografické spojení s ostatními částmi včetně neprojevené oblasti. Z toho vyplývá, že každá jednotlivá část svojí činností proporčně ovlivňuje celek a celek ovlivňuje každou svoji část. Takto je tvořena holografická matrice - holografický systém.

Je možno si takový systém představit jako prostorovou mřížku s jednotlivými spojnicemi (uzly). V této představě mřížku z vnějšku neohraničujme a nelimitujme ji pouze třemi rozměry. Představme si, že mezi jednotlivými uzly protékají informace všemi směry neomezenou rychlostí, dokud je Systém záměrně nezpomalí nebo jinak nemodifikuje. Takto tvořený Systém je plně synchronní se svým stálým záměrem.

Před projevením je Systém informačně stejnorodý, žádné informace odnikud nikam neprotékají. Nejsou žádné rozdíly v potenciálech jeho pomyslných částí. V tomto stavu je vše získané pouze prociťováno a zažíváno. Není zde pohyb a jak dále uvidíme ani vývoj. Jde o určitou formu stagnace. Pokud tato stagnace netrvá déle, nežli je určeno množstvím načerpaných informací (zkušeností) z předchozího projevení, je vše v pořádku, Systém je stabilní. Jakmile toto období skončí, Systém zahajuje další cyklus projevení se. Aby bylo možno zahájit tento počin, musí nerozdělený Systém oddělit část svých informací a zpomalit informační výměnu mezi nimi. Vznikají první subjekty - uzly. Rozdělování pokračuje. Zpomalením rychlosti výměny informací vznikne rozdílnost potenciálů jednotlivých uzlů, neboť se sníží míra synchronnosti a objevuje se nově velmi žádaný fenomén asynchronnost. Jednotlivé uzly začínají žít "vlastní" život.

Pokud bychom po určité době tyto částečně asynchronní uzly opět sečetli, čekalo by nás překvapení. Jejich původní informační objem 100% před rozdělením je po jejich opětovném spojení do celku mnohonásobně vyšší, např. 10 000%. Tento jev se nazývá Synergie a je hlavním motivem Systému projevit se. Čím více se chce Systém projevit, čím větší má efekt Synergie být, tím dále "od sebe" se potřebuje dostat. V jednotlivých uzlech se později začíná objevovat fenomén "zapomnění". Rozdělování a zpomalování výměny informací nabývá na intenzitě. Asynchronní uzly snižují svoji rychlost kmitání - svoji frekvenci. Narůstá hustota a objevuje se hmotnost. Začínají se tvořit jednotlivá frekvenční pásma projeveného spektra - dimenze. Toto rozdělování a zpomalování má svoji bezpečnostní hranici. Moment, od kterého se všechny části Systému vrací zpět k sobě. Tento moment se nazývá obratník. Těsně před obratníkem jsou umístěny nejodvážnější projekty, v našem případě projekt Země.

 
 

 

 

Zdroj: www.pentablue.net  Karel Kourek  Tisk  Zpět

 

 
 
 
Obrázky použité v textu jsou pouze náhledy, plnou kvalitu získáte kliknutím na obrázek.

Penta Blue Net - Realizace Karel Kourek © 2007-2024